Kendi kendine REİKİ uyumlaması nasıl yapılır..

17/09/2022

Reiki uyumlaması normal şartlarda bir üstad tarafından verilir.Lakin istenilirse kendi kendinize de bu uyumlamayı yapabilirsiniz.Reikiye kendi başına uyumlanma oldukça sadedir. Bütün yapmanız gereken meditasyon yapma yeteneği, 20/30 dakika ,bu süreci yürüteceğiniz yer ve Reiki almaya isteklilik.. 


4 tane Usui sembolu kullanacaksınız. Cho-ku-rei (Çakurey), Sei-hei-ki (Seyheki), ve Hon-sha-ze-sho-nen (Honşazeşonen), ve Master sembolü, Dai-ko-mio (Daykomiyo). 


Uygunu bunları ezberlemesi en iyi yöntem olurdu, ama aynı zamanda uyumlamayı yaparken erişebileceğiniz alan içersinde onları kağıt üzerine yazsanız da olur.


Başlamak için ;


İlkin havaya 4 sembolü çizerek odayı temizle.
Sonra avuçiçleri (el ayalarına) üzerine cho-ku-rei ve Dai-ko-mio çiz.
Sonra bütün çakralarının üzerine cho ku rei çiz.
Ve son olarak bir büyük cho-ku-rei ön bedeninin üzerine çiz. 


Sonra sırtın düz rahatça otur ve ellerin Gassho dua pozisyonunda olsun.
Gevşeme teknikleri arasında senin için en rahat hangisi olacaksa onu kullan.
Kendine Reiki uyumlaması uygulayacağın niyetini belirt. Süreç içersinde sana yardım edebilecek veya gerçekten birlikte rahat olabileceğin birisini herhangi rehberi, melekleri yükselmiş üstadları, ruh yardımcılardan da niyetlenerek rehberlik yardımı isteyebilirsin. 


Bu esnada istersen müzik çalabilirsin, mum yakabilirsin, tütsü yapabilirsin veya sana kendini iyi hissettiren şeyi yapabilirsin. Arınma ritueli olarak banyo duş bile yapabilirsin (bunların hiçbirinin sürecin işlemesi için gerekli olmadığını bilmelisin ama bunlar sadece beynin alıcı motivasyonuna yardımcı olacaktır unutma.
Dua ve niyaz yapmayı da isteyebilirsiniz eğer size iyi hissettiriyorsa da. 


Rahatlamış ve hazır olduğunuzda ;
Tepe çakranızı kafanızın üstünde taçyaprak taçyaprak açmaya başlayan nilüfer çiçeği olarak imgeleyiniz. Onun yeterince açık olduğunu hissettiğinizde, o zaman Tepe çakranızdan giren altın beyaz ışığı imgele. Bu ışığın bütün başınızı doldurduğunu düşünün.
Altın beyaz ışığın aşağıya hareket ettiğini ve alın çakrasını doldurduğunu ve ışıkla kabarmasını imgele.
Sonra onu aşağı boğaz çakrasına doğru indir.
Ve böylece aşağı doğru tüm çakralarınızı altın beyaz ışıkla doldurarak ,ışığın bütün bedeninizi, kollarınızı, ayaklarınızı ve bacaklarınızı kaplamasını imgeleyin.Öyle ki sen bütünüyle altın beyaz ışık ile dolmuş bir haldesin şu anda.

 
Nefes alıp verirken bedeninizdeki bütün gözeneklerden ışığın geçtiğini ve senin tüm çevrenden ve sonsuzluğun içine doğru dışa saçıldığını hissediniz.
Şimdi eğer hazırsan sembolleri, ışığın altın beyaz hattı üzeri semalardan aşağıya senin tepe çakrandan içeri getirme zamanıdır. 


İlkin cho-ku-rei yukardan senin çakrana geldiğini gör ve tepe çakrana girerken (3 defa cho-ku-rei diye söyle) sonra da bu sembolün başının içinden aşağıya bütün çakralarına kök çakraya erişene kadar hareket ettiğini imgele. Cho-ku-rei sembolünü ateşten bir topun çevresinde dönerken imgele.


Sonraki aynı şeyi Sei-he-ki ile yap o senin taç çakrana girerken 3 defa adını söyleyerek. Bütün çakralarından aşağıya indir ve hepsinde bir müddet kök çakranda kaldığını düşün.
Sonra aynı şey Hon-sha-ze-sho-nen ile yapınız.
Ve son olarak Master sembolu Dai-ko-mio ile yapınız.Bütün dört sembol tepe çakrana sunulunca o zaman ellerinizi açınız ve onları önünüzde bir açılmış kitap gibi yerleştiriniz.
Sembolleri bir kere tekrar görselleştiriniz.
İlkin cho-ku-rei'yi avuçlarınızın içinde görselleştiriniz (adını 3 defa söyleyiniz) ve avuçlarının içinde onun kaybolduğunu görünüz.
Sonra da aynı şeyi sei-hei-ki ile yapınız ve avuçlarınızda kaybolduğunu görünüz.Sonra da hon-sha-ze-sho-nen ile aynı işlemi yapınız. Ve son olarak Dai-ko-mio ile yapınız. 

Bu tamamlandıktan sonra da dikkatini boynunun arka orta noktasına getiriniz, tam da kafatasının tabanına.
Orada bir küçük kapıyı görselleştirip senin kalıcı olarak mühürleyeceğin uyumlamanın kalıcı bir sembolü olarak o kapıyı mühürleyeceksin.
Bu kapı renk olarak altın rengi olmalı ve sen onun senin için anlam ifade edeceği bir tarzda sonsuza dek mühürlendiğini görselleştirmelisin. O kapıyı kilitleyen bir altın anahtar düşün mesela ve kapının kilitlendiğini be o altın anahtarın senin kalbinle birlikte bütünleştiğini düşün.
Son olarak kapı üzerine çizilmiş cho-ku-rei sembolünü görselleştir ve aşağıdaki sözlerle mühürle: 

“Bu Reiki uyulmamasını şimdi ilahi niyet ile (kendinin ve bütünün yararına) şimdi ve tüm zamanlar için mühürlüyorum. “

İşte artık sen kendi kendini Reiki’ye uyumladın ve artık reiki uygulamalarını rahatlıkla yapabileceksin..

Kaynakça : Diane Stein (Essential Reiki)