=== EZOTERİK TRADİSYON ARAŞTIRMALARI ===

§ Trenuvech pelenor u stratnava hershvi.Neurishva paluna.. §

Her akıl büyük gerçekleri kavrayamaz. Çoğunluk ya akılsız, ya kötüdür. Akılsızlarsa , gerçek karşısında akıllarını büsbütün yitirirler. Kötülerse , bu gerçeği kötüye kullanarak , büsbütün kötülük ederler. Gerçeği gizlemekten başka yol yoktur.  Bulmak, bilmek, susmak gerek..

'' Şimdi sen bu sırları öğrenmiş olduğuna göre,
Söz vermelisin sessiz kalacağına
Ve asla açıklamamaya
Tekrar doğuşun nasıl aktarıldığını.
Bu öğretiler, özel olarak kaydedilmiştir
Yalnızca Atum'un bilmelerini istediği
Kişiler tarafından okunsun diye.
Bulunmaz hiçbir ahenksizlik
Mekanı gökyüzünde olanlar arasında.
Tek amacı vardır hepsinin, tek zihin, tek his;
Çünkü bağlanmıştır sevgi büyüsüyle onlar
Tek ahenkli bütüne.. ''

Sadece araştır ve öğrenip bilmeye çalış..Eğer bilmen gerekiyorsa zaten, bilmediğin sana biliyor hale gelecektir..

Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.'' Bilgi Güçtür ''

Bilgiye Sahip olmak değil , Layık Olmak Önemlidir..