Mutlu Olmadığımız İlişkileri Romantizm Uğruna mı Bitiremiyoruz ?

15/06/2019

Romantik bir ilişkiye son verme kararının, eşin yanı sıra kararı verenin üzerinde de yaşam değiştirici bir etkisi olabilir. Yakın ilişkiler üzerine araştırmalar, insanların neden mutsuz oldukları ilişkilerinde kalmayı seçtikleri üzerine odaklandı. Bununla birlikte, karar alma ve sosyalleşme konusundaki artan araştırmalar, insanlar diğerlerini etkileyen kararlar aldıklarında, başkalarının duygularını ve bakış açılarını dikkate aldıklarını göstermektedir. 

Bu araştırmada, insanların ilişkilerinde kalma / ayrılma kararlarını sosyal olarak alıp almadıklarını araştırdık.Sonuçlara göre ,kişilerin, romantik partnerlerinin duygularını dikkate almaları insanların ilişkilerini bitirmelerini engelleyebilir. Çalışma 1'de, romantik ilişkilerdeki toplam 1.348 katılımcı, 10 haftalık bir süre boyunca izlendi. Çalışma 2, ayrılmayı düşünen 500 katılımcının 2 aylık bir süre boyunca takip edildiği, Çalışma 1'in önceden kaydedilmiş bir çoğaltması ve uzantısıydı. 

Her iki çalışma da, romantizme bağımlı kişilerin eşlerinin romantik  olduğuna inandıklarını ve ayrılmayı istemedikleri görüldü.. Bu bulgular, çeşitli kendi kendine odaklanmış değişkenlerin üstünde ve ötesinde tutulmuştur (örneğin, yatırım modeli bileşenleri; Rusbult, Martz ve Agnew, 1998). 

Bu sonuçlar, insanların romantik partnerleri uğruna nispeten tatmin edici olmayan mutsuz ilişkilerde kalmak için motive olabileceğini göstermektedir.


Kaynak : Journal of Personality and Social Psychology, Vol 115(5), Nov 2018, 805-824