Fotoğraf Çekiminde Kompozisyonun Önemi

07/01/2019

Fotoğraflar geçmişimizi belgeleyen her birinin kendi içerisinde bir anlamı olan değerli resimlerdir.zaman akıp geçiyor ve biz geriye dönerken fotoğraflardan yardım alıyoruz.bir fotoğrafa baktığımızda önce görüntüyü algılayıp kendi iç dünyamızda düşünüyoruz ve ordaki ortamı daha iyi hatırlıyoruz ve bize anlam katan o güzel fotoğrafların herbirisinin içerinde oluşturulmuş kompozisyonu vardır aslında,bize vermek istediği mesaj vardır.

Bize geçmişimizi hatırlatan,bizi düşündüren bazen de dikkatimizi çeken o harika fotoğrafları çekmemiz için önce bir takım bilgilere ihtiyacımız olucaktır.

Başarılı bir fotoğraf çekerken önemli olan sadece belirli bir çiçek veya insanın görüntüsünü yakalamak değildir.fotoğrafçılık bir fotoğrafı duygu ve düşüncelerimizle birleştirdiğimizde ortaya çıkan ve bir fotoğraf için bir çok konuyu kapsayan emekle yapılan bir sanattır.

Fotoğrafların harika olmasını sağlamak için fotoğrafta kompozisyon oluşturmamız gerekir.

KOMPOZİSYON

Kompozisyonu sizlere tanımlayacak olursak birbirinden ayrı bölümlerin hepsini bir araya getirerek bir bütün oluşturmak ve düzenlemektir.

Kompozisyon kavramını fotoğrafçılık içerisinde ele aldığımızda birbirinden ayrı olan elementleri ve farklı olan objeleri birlikte düzenlediğimizde ve bir bütünlüğe ulaştığımızda kompozisyonu olan bir fotoğraf ortaya çıkartmış oluruz.Fotoğraf çekmeden önce bir takım bilgilerden yola çıkarak kendimizi eğitir daha sonrasında uygulamaya getirir ve denklanşöre basarızFotoğrafçılıkta güzel kompozisyonlar oluşturmak için birtakım kompozisyon kurallarından yola çıkarak bunları yapmamız gerekiyor.

Fotoğraf ta konu: fotoğraf çekerken ilk önce fotoğrafın konusunu berlirleriz.yani nasıl bir fotoğraf çekeceğiz.bir kişinin fotoğrafını çekiceğimiz zaman portre fotoğrafı,bir doğal manzarayı ele alıcak isek doğa konulu bir fotoğraf veya bir sualtı fotoğrafı da çekebilirsiniz.Fotoğrafta kompozisyon oluşturacaksak seçtiğimiz konuya göre fotoğraf çekimizi buna göre esnek bir hale getirmeliyiz.Fotoğraf çekerken konuyu belirlemeniz sizin elinizdedir.ne anlatmak,nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz.

Aşağıdaki konulardan bir konu seçerek veya kendiniz daha değişik bir konu oluşturarak fotoğraf mekinenizle hayattan anlamlı kareler yakalamaya başlayabilirsiniz.

Doğa konulu fotoğraflar; ağaçlar,orman ve deniz manzarası,şelale,gün batımı gibi

Portre fotoğrafı ; bir erkeğin mutlu olduğu bir kare veya uzaklara bakan bir kız şeklinde

Su altı çekimi; bir balık sürüsü,suya dalan bir insan ya da ayakları suda vücudu suyun yüzeyinde ayakta duran bir insan fotoğrafı olabilir.

Spor fotoğrafları; futbol oynayan kişiler,doğada yürüyüş yapan bir kadın

Studyo; bir fotoğraf ekipmanlarının bulunduğu profesiyonel ortamda yapılan çekimler

Belge fotografı; bir dosyadaki resmi evrak veya gazete,dergi,sokaktaki yazılar

Bir fotoğrafa bakıldığında kendi düşüncelerimizin dışında diğer insanların görüşleri de önemlidir.Kadrajda olan çimen,yol,ağaçlar,kuşlar ve hava tüm bunların bir alanda birleşmesi ve görüntünün çekilmesi fotoğrafı oluşturur.

Fotoğrafta kompozisyon oluşturacağınız zaman her bir fotoğrafın belirli bir anlatmak istediği vermek istediği mesajı vardır.örneğin uzaklara bakan bir adam fotoğrafı,izleyiciye hiç gelmiyecek bir sevgiliyi beklemek gibi bir ifade verebilir,yani bir izleyici fotoğrafı incelediği zaman,o kare hakkında kendi duygu ve düşüncelerini söyleyebilecektir.Bu nedenle bir fotoğrafta kompozisyon oluşturmak için fotoğrafın ne anlatmak isteyeceği çok önemlidir.fotoğraf çekimimizi buna göre hassas bir şekilde yapmalıyız.

Bir fotoğrafta Kompozisyonu açıklayıcı bir fotoğraf oluşturmak ve bunun için yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

KADRAJI AYARLAMAK

 • 1/3 KURALI
 • Fotoğrafta kompozisyon 1/3 kuralı

  En önemli kompozisyon kurallarından biridir.bu kuralı yaparken fotoğrafını çekeceğimiz görüntünün kadrajını ayarlarken gözümüzde canlandırarak kareyi üç eşit parçaya ayırarak dik ve yan çizgiler oluştururuz.ve daha sonra bu çizgilere göre ağırlıklı olarak çekeceğimiz objeyi çizgilerin kesiştiği yere yerleştirdiğimizde daha güzel görüntü ortaya çıkartmış oluruz.

 • ÇERÇEVELER
 • Görüntüyü yakaladığınızda çevredeki bir takım şeylerden yararlanarak görüntünüzü çerçeveleyin bir manzara resmi çekerken evinizin penceresini alabilirsiniz.bu fotoğrafa ayrı bir anlam katıcaktır.yada kayaların arasından çıkan çiçekleri de kadraja alarak asıl şelale fotoğrafını çekin

  Fotoğraf çekerken çerçeve kullanarak çekim yaptığınızda asıl görüntülemek istediğiniz alanı bu şekilde görüntülerken izleyiciler üzerinde derinlik etkisi yaratır

  GÖRÜNTÜ KALİTESİ

 • DENGE
 • Kompozisyonda denge kavramı fotoğrafta olması gereken en önemli kurallardandır.bir fotoğrafta olan obje,renkler,açık kısımlar,karanlık,gölgeler ve ışıkların hepsinin bir uyum içinde olup göze hoş gelen bir fotoğraf olması için ayarlanıldığı kavramdır.

  Fotoğrafçılıkta denge ikiye ayrılır.

  SİMETRİK DENGE(BAKIŞIK): görüntünün sağ ve sol bölümlerinin birbirine benzer olup veya öznenin iyi bir biçimde ortalanarak diğer ışık,gölge gibi kısımların bir fotoğrafta daha fazla ilgi getirmeyen kararlı ve oturmuş kompozisyon oluşturmaktır.

  ASİMETRİK DENGE(BAKIŞIMSIZ):kompozisyonda benzer olmayan görsel çekicilikteki şeylerin hep birlikte düzenlenilmesi ile ilgi çekici bir fotoğraf ortaya çıkarılmasıdır.asimetrik denge;bir karede anlatımı oluşturan hertürlü,uyumlu renkler,biçim,fotoğrafta hareket ve zıtlık gibi elemanlar ile birlikte ortaya çıkarılmasıdır.

 • RENKLER
 • Fotoğrafta renklerin önemi büyüktür.fotoğraf çekeceğiniz zaman renkleride göz önünde bulundurarak bir çekim yaparsanız.daha iyi sonuçlar alırsınız.örnek vermek gerekirse bir deniz manzarası görüntüsünü renkli çiçekleri de öne alarak çekim yapılması veya gökyüzünü çekerken fotoğrafa renkli balonları da dahil etmeniz.renkli şekerler,dökülen boyalar vs.fotoğrafı göze çarpar bir hale getiricek.

  Fotoğraf çekerken renk kombinasyonunuzu iyi ayarlayın fotoğraf çekerken soğuk renkleri kadrajdan uzaklaştırın

 • KONTRAST
 • Bir Fotoğrafta bulunan ışık ,renk ve objelerin birbiri içerisinde karşıt bir anlamda olmasıdır.bunların anlamlarını iyi öğrenerek fotoğraf çekiminde güzel bir kompozisyon oluşturabilirsiniz.

  Fotoğrafçılıkta kontrast,TONAL KONTRAST ve RENK KOTRAST olarak iki şekilde olur.tonal kontrast görüntüde karanlık ve aydınlık bölgeler arasındaki ton değişimleridir.

  Renk kontrastı renklerin kendi aralarında olan ilişkisini belirtir.fotoğrafçılıkta kompozisyon yaratmanız için renk kontrastı size büyük fayda sağlayabilir.çekiminizi yaparken açık renkli alanları koyu rekli alanlarla beraber ele aldığınızda yada kalın renkler ile ince renkleri ilişkilendirdiğinizde güzel bir görüntü yaratabirsiniz.renkleri birbirine zıt olacak şekilde ele alıp bir bütünlük sağlayarak fotoğrafınızı konuşturabilirsiniz.

  KLAVUZ ÇİZGİLER

  Fotoğrafa bakan kişiyi yönlendirerek fotoğrafta ayrı bir etki yaratmış olur.örneğin tren yolu,bir merdivenin basamakları, yada uzun ve düz bir yolun görüntüsü insanın gözlerini yönelterek çizgilerin sonuna bakarak merak etkisi uyandırır.

  DÜZ ÇİZGİLER: Genellikle düz çizgiler daha çok hareketsiz olan çizgilerdir.fotoğrafta yerleşme ve oturtulmuş etkisi verir.bu çizgiler kıvrımlı veya düzensiz olmadığından düzenli ve durgun bir fotoğraf olur.

  YUKARI ÇİZGİLER: Yukarıya giden çizgilerin anlamı izleyicide mutlu olma, canlılık ve hayat duygularını yaratır.

  AŞAĞI GİDEN ÇİZGİLER: Aşağıya doğru giden çizgiler ise kaderi ifade eder

  EĞRİ ÇİZGİLER: Fotoğrafta eğri olan ve sürekli artan çizgiler izleyicide hareket,canlılık duygusu oluşturur. Çizgiler ne kadar dalgalı gözükürse dinamizm duygusu da o kadar artar.Fotoğrafta Bu çizgilerin yönettiği herhangi bir alana bakıldığı zaman fotoğraf izleyiciye sevgi ve yaşamı ifade eder.

  KIRIK ÇİZGİLER: Fotoğraf ta yer alan kırık düzensiz çizgiler izleyicide karmaşıklık hissi uyandırır.

  ANLATILMAK İSTENEN MESAJ

 • FOTOĞRAFTA SADELİK
 • İnsanların bir fotoğrafa baktığında dikkatlerinin dağılmadan asıl anlatılmak isteneni görmelerini sağlamamız gerekir.bunun için fotoğrafta gereksiz şeyleri kadraja almamamız lazım yani sadece fotoğrafta verilen mesajı destekleyen elemanlar olması gerekirki, insanlar fotoğrafa baktıklarında daha net ve açıklayıcı fotoğraf görebilsinler.Bir kişiyi sade bir arkaplan kullanarak portre fotoğrafı çekebilirsiniz veya sade bir ortam yakalayarak uygun konulu fotoğrafı oluşturabilirsiniz.

 • İLGİ ÇEKİCİ NOKTA
 • bir fotoğraftaki anlatılmak isteneni en açık ve net bir şekilde izleyiciye sunulması için fotoğraftaki izleyici açısından can alıcı noktasıdır.öyle bir an yakalanmalı ki izleyicileri fotoğrafın bu noktasına odaklanmalı yani fotoğrafın bütünüyle anlatmak istediği mesajı bu ilgi çekici noktası vermelidir.

 • DOKULAR
 • İnsanlar bir fotoğraftaki dokuyu gördüklerinde içlerinde farklı bir his oluşabilir.kadrajda bir nesneyi çekerken dokuyu ağırlıklı olarak göstermeye çalışın bu insanlar da merak duygusu uyandıracaktır.insanlar fotoğraftaki dokuya dokunduklarında nasıl bir etki edeceğini düşünmeye başlayacaktır.

 • ŞEMALAR
 • İnsanlar fotoğrafa bakarken ilk algıladıkları genel olan şeylerdir ve daha sonra ayrıntılara doğru hareket ederler.bir çok karmaşık öğeyi bünyesinde barındıran görüntülerden başarılı bir fotoğraf yakalamak istiyorsanız.kompozisyonda konunun çeşitli geometrik formlara dönüşmesini sağlayın bir çok öğeyi tek bir karede fotoğraflamak için bu öğeleri belirli bir geometrik şekile dönüştürerek fotoğrafta daha anlaşılır mesaj verebiliriz.yani çoğul şeyleri bir geometrik şekile alarak bir bütün içinde tek olarak fotoğraflayabiliriz.Karıncaların dağınık değilde bir bütün olarak bulunduğu anı yakalayarak veya kuşların bir sürü halini fotoğraflayarak sade ve anlaşılır bir görüntü elde etmiş olursunuz.

 • DETAYLAR
 • Bir fotoğrafta izleyicinin görmesini rahatsız edicek bir kısım detayları kadrajdan uzaklaştırmak gerekir ya da çekilmiş bir görüntü ise daha sonra fotoğraf üzerinde bu rahatsız edici detayları düzenleyerek daha sade ve anlaşılır bir fotoğraf ortaya koymak gerekir.

  BAKIŞ ŞEKLİ

  Bakış yüksekliği: bunu gerektirecek bir konulu fotoğraf çekimi yapılacaksa yüksekten fotoğraf çekebilmemiz gerekir.alttan yapılan çekimler bu konuda sonuç vermeyecektir.örneğin kazak ören teyzenin fotoğrafı belirgin olmalıdır ve kendisini ve yanındaki iplerini gösterecek biçimde biraz yüksekten çekim yapılmalıdır.

  Bakış uzaklığı: çekeceğimiz fotoğrafı anlaşılır yapabilmek için konuya göre çok fazla uzaktan çekmek yarar sağlamıyacaktır.tabikide mazara fotoğrafı çekeceğimizde biraz daha geniş alandan bakarak çekim yaparız.ama bir insanın havuza balıklama atlayışı daha uzaktan çekildiğinde değil,uygun şekilde yaklaşıldığında havuzu ve atlayan insanı daha belirgin göstererek anlatmak istediği fotoğrafı verecektir.

  Bakış yönü: fotoğraftaki verilen mesajın belirgin olması için fotoğrafın hangi yönden çekildiği önemlidir.mesela bir fotoğrafta yemek yiyen bir insanın arkadan çekilmiş bir görüntüsü çok fazla bir mesaj bırakmayacağından önden çekilmiş görüntüsü daha açıklayıcı olur.

  FOTOĞRAFTA ZAMAN

  Kritik an:her hareketin yakalanılacağı bir görüntü anı vardır.örneğin;martının suya dalıp balığı yakalamadan önceki suya dalarkenki ilk anı hareketin başlanğıcıdır veya balığı yakaladıktan sonraki anı hareketin son halidir.veya bir futbol topuna vurduğu anki kişinin görüntüsü hareketin orta kısmıdır.ilgi çekici bir an bularak deklanşöre basma zamanlamasını iyi yapmamız gerekir aksi halde defalarca beklememiz ve çekim yapmamız gerekir.

  Fotoğrafta kompozisyon oluştururken dikkat edilecek kısımlar

  - Fotoğraf çekerken istediğiniz görüntüyü belirsizleştirecek açılarda çekmeyin

  - Fotoğraf çekerken acele etmeden çekiminizi yapın,defalarca bekleyin konsantre olun istediğiniz görütüyü yakalayana kadar bekleyin,bilmeniz gerekir ki başarılı fotoğrafçılar sabırlı kişilerden oluşur.

  - Çekimini yapacağınız alanda dik objeler fazla ise,fotoğrafınızı yatay çekmeyin bu durum da dik çekim yapmak kompoziyonda belirginliği arttıracaktır.aynı şekilde görüntü yatay ise bu seferde yatay çekim yapmayı tercih etmelisiniz.

  - Fotoğraf çekerken karşı karşıya kalınan hatalardan biriside çekim sırasında üç boyutlu olan bir sahneyi iki boyutlu bir fotoğrafa almak için uğraşırız.bunun sebebi görüntünün derinliğini veren bir takım unsurların bulunmamasıdır.Kompozisyon oluştururken bu gibi unsurların olmamasına dikkat edin

  Bir portre çekimi yapacağımız zaman asıl göstermek istediğimiz objeyi öne alarak arka planı derinleştirmek için bulanıklaştırın veya bunu sağlamak için bakış açınızıda değiştirebilirsiniz.Göstermek istediğiniz objeyi yukarıdan,aşağıdan,sağ veya soldan çekerek fotoğrafın üç boyutlu olmasını sağlayabilirsiniz.

  -Kompozisyonda bir bütünlük uyandırın örneğin bir ev resmi çekeceğiniz zaman geniş açı ile evin bütün her yerini kadraja sığdırın yarım çekilen fotoğraflar insanı huzursuz edicektir.gören kişi devamını merak edicektir.bu yüzden fotoğrafta bütünlük sağlamak önemlidir.

  -Fotoğraf çekerken ellerimizi hep sabit tutmalıyız.Çekim yaparken elimizin titrememesi için kendimize destek alacağımız noktalar seçmeliyiz.

  -Fotoğrafta bir derinlik hisi vericeksek persfektifin en uc noktası (buna fotoğrafçılıkta kaçış noktası denir).orta kısıma alınıp görüntü yakalamak pek sağlıklı olmayacaktır.görüntüyü çekerken kaçış noktasını biraz sağa veya sola kaydırarak çekim yaptığımızda derinlik dahada artıcak ve belirgin olucaktır.

  -Fotoğraf çekerken ana konuyu etkileyecek karmaşıklıklardan uzaklaşın fotoğrafa bakıldığında arkaplandaki dikkat dağıtıcı şeyleri kadrajınızdan çıkartın bu tür karmaşılıklar fotoğrafınızdaki mesajı net bir şekilde anlatmasına engel olacaktır.o yüzden arkaplanı kontrol etmeden çekim yapmayın

  -Çekim sırasında kadrajı kontrol edin uyumlu bir şekilde görüntüyü kadraja sığdrın

  Fotoğraftaki kompozisyonu sağlamak için gerekli kompozisyon kuralları dışında kendimizde şunları yapabiliriz;

  Kompozisyon oluştururken şöyle düşünebiliriz, insanlar benim fotoğrafıma baktığında fotoğrafın ne için veya neden çekildiğini ve neyi anlatmak istediğini açık ve net bir şekilde görebilsinler.

  Bir fotoğraf çok şey anlatabilir.neşeli bir an,hüzün,aşk,hayat,durgunluk,umut..Şunu unutmayın Anlamlı fotoğraflar fotoğraf çekerken daha duyarlı davranarak,daha kapsamlı düşünerek ve emek sarfederek oluşur.

  Fotoğraf çekerken güzel bir kompozisyon oluşturmak için önemli olan pahallı fotoğraf makineleri değildir.tabiki de profesyonel fotoğraf makinelerinin etkisi vardır.ancak bu fotoğraf makinelerini de başlangıç seviye fotoğraf makinelerini de biz insanlar kullanırız.bir fotoğrafın nasıl olmasına ve nasıl bir mesaj vermesine biz kendimiz karar veririz.

  Kompozisyon oluştururken duygu ve düşüncelerinizle anlatmak,mesaj vermek isteğinizi fotoğrafta belirtin insanlar o fotoğrafa bakıp geçmek yerine sürekli akıllarında kalıcı bir anlam oluşacaktır.Fotoğraflarınızı önceden hazırlanılmış bir görüntüye kadrajınızı getirip denklanşöre basmanız yerine hazırlıksız yani doğal bir an yakalayarak daha mükemmel bir fotoğraf çekmiş olursunuz.