Düşsel Sanat Yazıları

Bu sayfamda ;  Fotoğraf Sanatı , Videografi  ve Sanat Tarihi hakkında gerek kendi yazdığım gerek yayınlamam için sizlerden gelen ve gerekse medyadan derlediğim yazılar paylaşıp, sizlerle beraber daha çok bilgiye , görselliğe ve öğretiye ulaşabileceğimizi ,dolayısıyla da yaşamımızda olması gereken sanatsal / estetik bakış açılarını farkedip ,düşünsel ve eylemsel sanat üretimlerini birlikte gerçekleştirebileceğimizi umuyorum..

Siz okuyucularımın yazılmasını istediği bir konu olursa benimle buradan iletişime geçebilir ve hatta yayınlanmasını istediğiniz yazılarınız varsa konuk yazar olarak yazılarınızı bu sayfada yayınlayabilirsiniz..

ÖNEMLİ NOT : Yayınladığım bazı yazılar okuyucularımdan kendi yazıları gibi tarafıma gönderilmekte olup ,dolayısıyla gerçek yazı sahibinden izin alınmadan yayınlanabilmektedir.Sayfamda yayınlanması için gönderilen yazıların tarafımca incelenmesi çok mümkün olmamakta ,siz değerli okuyucularımın böyle bir durumu saptadıkları takdirde medenice tarafımı uyarmaları halinde gereken işlemin yapılacağını duyurmak isterim.

Ayrıca bilginin ,insanlığın yararına olması nedeniyle sayfamda yeralan her türlü yazı ,bilgi ve belgenin insanlığın bilinçlenmesi ,bilgilenmesi ve kaynak olabilmesi adına tarafımdan izin alınmadan alıntı yapılabileceğini de belirtmek isterim.


Sanat, herkese hitap eder. Herkes kendinden bir şeyler bulur. Bulamayan kimse yoktur. Ancak bilgi ile insan doğru anlamlar çıkarır. İlim ve hikmet sanatında kendisinde vardır. Bazen sembolik olarak, bazen de açıktan bir şekilde içeriğinde bir şeyler barındırır. Herkes bunu anlayamaz. Anlayanlar ancak bilenlerdir.

Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 13. yüzyıllar arasını kapsayan zaman dilimin adıdır Ortaçağ. Bu kelime 17. yüzyıldan beri Avrupa tarihi sözkonusu olduğunda, kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram, genellikle insanların öznel bilincinde biçimlendiği için kesin başlangıç ve bitiş noktalarından söz edilemez. Ancak, bütün bu nedenlere rağmen, tarih...

Avrupa'nın yeniden doğuşu 13. yüzyılda manastır ağırlıklı uygarlıktan şehir ağırlıklı uygarlığa geçişle başlar. Bu geçişin ilk örnekleri Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de görülür, Hümanizma akımının gelişmesiyle değişim İtalya'da yeni bir boyut kazanır; edebiyatta, resim, heykel ve mimaride Rönesans çağı açılır. Erken Rönesansın ilk büyük...

Yunan uygarlığında tapınaklar için yapılan heykeller, Roma uygarlığında tapınakların yanı sıra diğer yapıları, sokakları, meydanları süslemek için yapılmıştır.

Prehistorik Dönemi, Minos ve Miken Sanatlarını bir kenara bırakacak olursak Yunan Sanatının asıl olarak M.Ö. 8. Yüzyılın sonlarından itibaren başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ticaretin ve doğu ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi, özellikle Suriye'den etkilenerek gelişen sanatsal biçimler ve eğilimler bu dönemim Doğululaşma Dönemi olarak...

Siz de hayatın anlamının küçük detaylarda saklı olduğunu düşünenlerdenseniz, makro fotoğrafçılık tam size göre demektir. Makro fotoğraflar ilginizi çekiyor ve profesyoneller gibi makro çekim yapmak istiyorsanız bu yazımız tam size göre!

İnsanın kişiliğini , duygularını ve iç dünyasını ortaya koyan fotoğrafçılığa kısaca portre fotoğrafçılığı diyebiliriz. Portre fotoğrafları yüz ve modelin ifadesinin baskın olduğu bir fotoğraf türüdür. Portre fotoğrafçılığında en önemli konu modelin doğallığı ve samimiyetidir. Peki bu doğallığı ve samimiyeti nasıl sağlarız? Eğer fotoğrafını...

"Dünyadaki önemli buluşlardan biri olan fotoğraf ile birlikte yeni bir görsel dil dönemi başlamış ve bu görsel dil hayatımızın her alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fotoğraf, yakın çağın önemli iletişim araçlarından biri olmuştur". "Fotoğrafçılık, önemli bir sanat dalıdır. Zamanı durduran ve hayatı canlı olarak gösteren, bazen de...

Toplumla etkilenip bütünleşen sanatların başında yer alır müzik. Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede en önemli etkendir. Müziğin, insandan insana uzanan evrensel bir dil olması; dili, dini ayrı insanları aynı ezgide birleştirecek güce sahip olması, ona diğer sanat dalları içinde ayrı bir yer, farklı bir ayrıcalık vermiştir.

Sanat, insanı insan yapan duyguların kaynağıdır. Gerçek sanat insanın duygularını sürekli arındıran yaşamdaki çirkinlikleri yok ederek güzellikleri ortaya çıkartandır. İnsanoğlu güzelliği arayış içerisindedir. Güzel fikri doğuştan vardır. Sevgi ve saygının olduğu yerde güzellikler kendiliğinden oluşacaktır. Güzel ile olumlu duyguların ve de gerçek...

Hdr modu HDR yüksek dinamik aralığı demektir. Karışık alanlarda renk patlamasını önler. Yani siyah alanların daha siyah, aydınlık alanların daha net olmasını sağlar. Bu sayede çok daha iyi kontrast değerine sahip görüntüler elde edilebiliyor. Yeni telefonlara 4K HDR özelliği de eklendi.

Maniyerizm Döneminde Sanat:Toplumsal gerilimler ve sorunlar, sanatçıları büyük ölçüde etkilemeye başlar. Bu etki, sanatçıların Klasik Çağın ve Rönesansın özelliklerinden giderek uzaklaşmalarına neden olur. 1520, sanatsal açıdan bir değişimin başlangıç noktasıdır. Michelangelo, 16. yüzyılın başından itibaren daha değişik bir...

Fotoğraflar geçmişimizi belgeleyen her birinin kendi içerisinde bir anlamı olan değerli resimlerdir.zaman akıp geçiyor ve biz geriye dönerken fotoğraflardan yardım alıyoruz.bir fotoğrafa baktığımızda önce görüntüyü algılayıp kendi iç dünyamızda düşünüyoruz ve ordaki ortamı daha iyi hatırlıyoruz ve bize anlam katan o güzel fotoğrafların herbirisinin...

Bugün mobil telefonlar sayesinde herkes birer fotoğrafçı olmuş durumda. Ama sadece deklanşöre basmak ve o anı bir karede dondurmakla fotoğrafçı olunmaz. Onlara belki fotoğrafçı demek de yanlış olur, onlar sadece fotoğraf çeken insanlardır. Oysa fotoğrafçılık bir sanattır. Belli kuralları vardır ve fotoğrafçı, bir fotoğraf içinde objeleri, renkleri,...

Fotoğrafçılık, kamerayla ışığı hassas bir yüzey üzerine kaydederek görüntü oluşturma işidir.İşlevsel uygulamaları nedeniyle bir zanaat olduğu gibi, estetik yönüyle bir sanat olarak kabul edilir. Teknik olarak lensler, bir pozlamada ışığa duyarlı yüzeye (sensör) yansıyan veya yayılan ışığa odaklanmak için kullanılırlar. Bir...

"Hümanizm" ve "Rönesans" kavramlarının içinde XV. Yüzyılda İtalya'da doğan ve oradan Avrupaya yayılan yeni bir anlayışlar bütünü ve yeni eğilimler birliği söz konusudur.Şimdi isterseniz beraberce Rönasans ve Hümanizm olgularına hepberaber bir göz atalım..