Kozmik Düşünce Platformu

Bu platform sadece bilgilendirme amacı taşımakta olup, asla maddi kazanç sağlamaya yönelik bir oluşum değildir.İsmimi kullanıp bir takım maddi kazanım talep edenlere kesinlikle itibar etmeyiniz. 

Mehmet Tansel YILDIZ

Burası ,  kozmosta yer alan insan beyninin genomuyla ilişkili olarak neler yapabileceğinin araştırıldığı ve isteyenlerin bu araştırmalardan bilgi sahibi olabileceği ,bilinç düzeyini frekans bazında arttırarak, zihninde, bedeninde ve kozmolojik alan dahilinde  değişimleri gerçekleştirebileceği  hatta katılımda bulunabileceği KOZMİK DÜŞÜNCE platformdur.

Kozmik Düşünce ,üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kozmik  Düşünce derin düzeyde, atom altı parçacık alanında ki iki boyutlu enerji parçacıklarını kullanarak etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme ve uygulama yaratma biçimidir.

Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer.

Kozmik  Düşünce ,ortak zeka alanında işlem yapar. Bütün evreni tekamül ettiren termonükleer ve elektromanyetik enerjiyle işbirliğine girildiğinde siz bir "kişi" olmanın sınırlı olanaklarını aşar, "bütün" ün gücüne ulaşırsınız.O zaman da gücünüz tabii ki bütünün gücüne yani makro kozmosun gücüne eşit olacak ve aslında herseyin tek bir alan düzleminde varolduğunun farkına varmanızı sağlayacaktır.

Bilgilendirme amacımız ; Atom ve Atomaltı parçacıkların kendine has mucizevi dünyasının anlaşılmaya çalışıldığı kozmik ve kuantum alanı içerisinde, insan beyninin işleyişini ele alan nörobilim ,noetikbilim ve genetik yapımızın işlevselliğini araştıran epigenetik bilimleri harmanlayıp, herkesin yararlanabileceği şekilde mutlak gerçekliğe ulaşmasını sağlamak ve kısaca ; kendi hayatının efendisi  bir duruma getirmektir..


KOZMİK  DÜŞÜNCE ALANI  NEDİR ?

Kozmik Düşünce alanı yüksek frekanslı bir düşünme ve yaşama ifadesidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve düşük frekanslı olma özelliği taşırlar. Bu düşünce biçimlerinin insan zihnini ve bedenini değiştirme , oluşturma ve yapılandırma güçleri yoktur. Beyni tetikleme suretiyle olur olmadık yerlerde kimyasallar (nörotransmitter) salgılayarak ,kaygı, kuruntu, üzüntü ve takıntılar gibi birbirini çağrıştıran düşük frekanslı , olumsuzluklar oluşturan etkileşimler yaratırlar. Oysa Kozmik Düşünce Alanı ; yüksek farkındalık  yaratma düzeyidir. 

Kozmik Düşünce ile , insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer. Kişi, varlığını oluşturan ve sürdürmesini sağlayan kozmik enerjiyle işbirliğine girdiğinde, herseyini tek bir bütün olduğunun farkına vararak madde olmanın düşük frekanslı ve sınırlı olanaklarını aşarak, "Holografik bütün"ün (Quantum Alanı) gücüne ulaşır. 

NE DÜŞÜNÜRSEK ONU YAŞARIZ NE DÜŞÜNÜRSEK O OLURUZ 

( DÜŞÜNCE MADDEYİ YARATIR )

İnsanoğlunun bilinçaltı düşünce kalıplarını kısa sürede değiştirmek çok da kolay değildir, çünkü bilinç , tutucu / şartlayıcı bir yapıya sahiptir ve yeni gelen mesajları kabul etmesi imkansız olabilmekte veya kabullenmesi uzun sürebilmektedir. Özellikle  kendisi ile ilgili değiştirmek istediği bir özelliğin kalıcı olabilmesi için, bilinçaltında yatan temel öğrenmişliklerin ve şartlanmışlıkların değişmesi gerekmektedir. 

Bilinçaltı düşünce kalıplarının yani çekirdek düşüncelerin değiştirilmesi, aslında bireyin kendisini ,genetik kodlaması ve etrafına bakış açısını yeniden yapılandırmasıdır.. 

Bilim insanları olarak uzun yıllar yüzde 97 si kodlanmamış olan genlerin ne işe yaradığını anlamaya çalıştık.Sonunda anladık ki, boş olan adına hurda !! dediğimiz genlerimizi düşüncelerimizin oluşturduğu proteinlerle yeniden kodlayabiliyor ve bu sayede şartlanmış kalıplarımızı değiştirerek yaşamımızı yeniden yaratabiliyoruz..

Düşündüklerimizi yaşıyorsak, düşündüklerimiz bizi biz yapıyorsa, olumsuzluklarla oluşturduğumuz kimyasalların etkileşime girdiği vücudumuz ve onun çevresinde varolan  bilinçaltımız ile gerçeklere ulaşmamızın ne kadar imkansız olduğu aşikardır. 

DNA'mızı yeniden kodlayarak ,yeniden düzenlenen genlerimizin fizyolojik bedenimizi ve çevresinde yer alan bilincimizi yeni baştan oluşturması hiç de zor değildir.


KOZMİK  DÜŞÜNCE ALANINDA BULUNMAK HAYATIMIZA NE GİBİ YARARLAR SAĞLAR?

Kozmik  Düşünce  , sağlıklı ve güçlü bir zihin/beden için  uygun bir zemin hazırlar. Çünkü, bizim düşünce, inanç ve kabullenişlerimiz zihnimiz aracılığıyla doğrudan bedenimize / hayatımıza etki yapar.

Bedenimiz aslında bir enerji alanı halinde dalgasal bütünden başka bir şey değildir. Korku, kaygı, öfke, suçluluk ,nefret ,takıntı gibi olumsuz duygular, bütün hücrelerimizin beslendiği enerji düzeylerinde düşüş yönüne doğru hareket gerçekleştirerek titreşim frekanslarımızı düşürecektir. Bu durumda ise zihinsel / bedensel hatalara yakalanma riskimizi büyük oranda arttırarak hastalıklarla, çöküşlerle ve dolayısıyla mutsuzluklarla dolu bir hayat yaşarız.

Kozmik Düşünce Alanında bulunmak; 

kendi gerçekliğimizi bilerek, diğer canlıları anlamaya ve kozmik sistemin işleyişini fark etmekten doğan bilgeliğe ulaştırarak, bilinç ve beden enerjimizi de yeniden yapılandırarak  mutlak bir gerçekliğe ulaşmamızı sağlar.

Not: Sosyal Medya sayfasından tüm bağlantılarıma ulaşabilirsiniz.